.
INVESTIČNÍ REFERENT/REFERENTKA
  • Prostějov
INVESTIČNÍ REFERENT/REFERENTKA
Prostějov, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Prostějov, Kostelecká /
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
25. 11. 2022
19 730 Kč - 28 920 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Popis práce:
- zpracování investičních záměrů
- technický dozor při realizaci staveb
- zařazování investic do používání
- vedení dokumentace staveb
- podklady pro výběrová řízení administrovaná střediskem údržby Jih
- dispečerská služba v zimním období
Dosažené vzdělání:
ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání - obor dopravní nebo stavební výhodou.
Další požadované dovednosti:
- orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí
- znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook).
- řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení automobilu.
- schopnost koncepční práce.
- samostatnost.
- flexibilita.
- schopnost jednat s lidmi.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
středisko údržby Jih
Kostelecká 912/55, 796 56 Prostějov
nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.1.2023.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, 9. platová třída.
Předpoklady:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,
- bezúhonnost.
Přihláška bude obsahovat:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Kontakt: Štefková Lenka tel.: 725 996 323, e-mail: stefkova@ssok.cz.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Prostějov - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 895
11 340