.
Lékař/ka Lékařské posudkové služby v oddělení výkonu posudkové služby Praha (SM 732 021)
  • Praha
Lékař/ka Lékařské posudkové služby v oddělení výkonu posudkové služby Praha (SM 732 021)
Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha, Podskalská /
Ministerstvo práce a sociálních věcí
23. 9. 2022
49 580 Kč - 67 230 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Požadavky: NUTNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE ZDE ZDE: www.mpsv.cz/web/cz/-/lekar-ka-lekarske-posudkove-sluzby-v-oddeleni-vykonu-posudkove-sluzby-praha-sm-732-021-
Požadavky:
- státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
- dosažení věku 18 let
- ukončené vysokoškolské vzdělání na lékařské fakultě
- specializovaná způsobilost v některém z oborů specializačního vzdělávání lékařů s výjimkou oborů hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství
- český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
- samostatnost, spolehlivost a pečlivost
- dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- organizační a velmi dobré komunikační schopnosti
- trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
- Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
Výhodou:
- atestace z posudkového lékařství a praxe v oboru
Hlavní náplň pracovní činnosti k SM 732 021:
- výkon lékařské posudkové činnosti v posudkové komisi MPSV v rozsahu působnosti MPSV;
- hodnocení zdravotního stavu posuzovaného občana podle předložených lékařských zpráv a s přihlédnutím k výsledku event. vyšetření občana při jednání komise, spolu s odborným lékařem, popř. spolu s dalším posudkovým lékařem při jednání posudkové komise; seznámení a poučení občana s výsledkem posouzení a jeho poučení o možnostech dalšího postupu;
- řízení a usměrňování činnosti posudkové komise, ve spolupráci s tajemnicí posudkové komise stanovování termínů jednání komise, jejího složení ve vazbě na převažující postižení posuzovaného občana a určování pořadí jejího jednání.
ZAM. VÝHODY :
- možnost osobního příplatku;
- pružná služební doba;
- 5 týdnů dovolené;
- 5 dnů indispozičního volna;
- poukázky na stravování;
- další odborné vzdělávání zaměstnanců;
- zaměstnanecké benefity.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 640
12 186