.
Metodici, zástupci ředitelky
  • Chomutov
Metodici, zástupci ředitelky
Chomutov, Světlo Kadaň z.s., Chomutov, Školní pěšina /
Světlo Kadaň z.s.
6. 8. 2022
28 000 Kč - 35 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

" Metodik sociálních služeb pro: Terénní programy v SVL, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dále preventivní služby a akreditované vzdělávací programy. Odpovědnost za správnost metodických postupů a dokumentace, kontrola souladu realizace služeb a platných standardů, spolupráce na rozvoji služeb, s ohledem na znalost realizace částečná aktivní účast ve všech službách sekce, konzultační a poradenská činnost v oblasti metodických postupů služeb, podpora systémových změn nebo opatření k dosažení maximální kvality služeb, koordinace a vedení odborných kolegií, konferencí, účast na jednáních v souvislosti s podporou služeb.
Na pozici zástupce ředitele - zastupování ředitele v době nepřítomnosti v předem určených povinnostech (odpovědnost za provoz sekce, docházku zaměstnanců, atp.), spolupráce na provozu sekce (příprava žádostí o dotace, vyúčtování žádostí, administrativní úkony v rámci provozu sekce, spolupráce při provozních kontrolách služeb,...), koordinace a vedení PR aktivit sekce (webové stránky, reprezentativní akce, sociální sítě,...).
Nabízíme:
" odpovídající mzdu při zařazení do mzdové třídy 10 - 13 dle dosaženého vzdělání a praxe, zajímavé osobní ohodnocení, měsíční prémie
" 25 dnů dovolené
" pružnou pracovní dobu
" možnost home office po domluvě
" rozmanitou pracovní náplň
" příležitost k profesnímu i osobnímu rozvoji
" podporu v dalším vzdělávání
" přátelské pracovní prostředí
" pololetní prémie
" pravidelnou supervizi
Požadujeme:
" vzdělání sociálního pracovníka dle §109 a §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
" praxi ve službách sociální prevence
" znalost zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
" organizační a komunikační schopnosti
" smysl pro týmovou spolupráci - "týmového ducha"
" schopnost nalézání cest pro zvládnutí úkolů
" znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet + práce s ostatní kancelářskou technikou
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, pečlivost
" schopnost týmové i samostatné práce, spolehlivost, psychická odolnost
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
" vedení týmu a znalost AJ výhodou
Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:
Písemná přihláška musí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazeče, datum narození, telefonní a e-mailový kontakt,
o datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- motivační dopis
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělán
- případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
Předpokládaný nástup: září - říjen 2022
K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.
Přihlášky s naskenovanými uvedenými doklady zašlete nejpozději dne 26. 8. 2022 na emailovou adresu: manazer.pp.svetlozs@seznam.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Chomutov - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 572
13 740