.
ODB. / VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA V ODD. MAJETKOVÝCH DANÍ
  • Hradec Králové
ODB. / VRCHNÍ REFERENT / REFERENTKA V ODD. MAJETKOVÝCH DANÍ
, Hradec Králové, U Koruny 1632/1
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
27. 5. 2023
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Služba zahrnuje zejména zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. Jedná se zejména o tyto činnosti:
- komplexní agenda vyměřování více druhů daní - daně z nemovitých věcí a daně silniční
- zpracování a vyměřování daňových tvrzení včetně provádění postupů k odstranění pochybností, popř. i místního šetření k ověření správnosti v nich uváděných údajů
- vedení daňových spisů daňových subjektů, včetně soupisu daňového spisu
- zajištění agendy placení daní, pravidelná kontrola přeplatků a nedoplatků po jednotlivých daních, předávání daňových nedoplatků k vymáhání
- vyřizování žádostí, vydávání rozhodnutí, zpracování stanovisek
- provádění vyhledávácí činnosti
- provádění úkonů při správě daní.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 7. 6. 2023 dle požadavků na stránkách Finanční správy.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

- Nabídka práce v okolních lokalitách


47 949
14 347