.
ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO CS A ZAMĚSTNAVATELE V PROJEKTU
  • Most
ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO CS A ZAMĚSTNAVATELE V PROJEKTU
Most, Úřad práce České republiky, Most, tř. Budovatelů /
Úřad práce České republiky
22. 1. 2023
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - PORADCE PRO CS A ZAMĚSTNAVATELE V PROJEKTU "Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)" v Oddělení trhu práce Odboru Kontaktního pracoviště v Mostě Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem
Zajišťuje příjímání žádostí o příspěvek. Komunikuje se zaměstnavateli a dbá na dohled nad realizací vzdělávacích aktivit. Připravuje podklady pro zprávy o realizaci projektu, vč. Žádostí o platby a podklady pro ekonomické útvary. Organizuje odborné semináře pro zaměstnavatele. Zajišťuje publicitu projektu.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30.1.2023, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě, tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.mo@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 8i9zpsy. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2023/6210-78099813".
Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-cs-a-zamestnavatele-flexi-kop-most-30-01-2023

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Most - Nabídka práce v okolních lokalitách


40 076
11 763