.
ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - SPECIALISTA DÁVEK HMOTNÉ NOUZE
  • Most
ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - SPECIALISTA DÁVEK HMOTNÉ NOUZE
Most, Úřad práce České republiky, Most, tř. Budovatelů /
Úřad práce České republiky
3. 8. 2022
19 730 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

ODBORNÝ/Á VRCHNÍ REFERENT/KA - SPECIALISTA DÁVEK HMOTNÉ NOUZE v Oddělení hmotné nouze Kontaktního pracoviště v Mostě Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Zpracování a vyřizování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, kontrola výplaty dávek a provádění místního šetření pro účely přiznání a výplaty dávek hmotné nouze.
Vedení správního řízení ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8.8.2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě, tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.mo@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 8i9zpsy. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/62005-78099813".
Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-hmotne-nouze-kop-most-08-08-2022

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Most - Nabídka práce v okolních lokalitách


39 381
13 910