.
ODBORNÝ PRACOVNÍK / ODBORNÁ PRACOVNICE ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
  • Náchod
ODBORNÝ PRACOVNÍK / ODBORNÁ PRACOVNICE ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Náchod, Město Náchod, Náchod, Masarykovo náměstí /
Město Náchod
25. 1. 2023
24 100 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Město Náchod vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborného pracovníka/ odborné pracovnice územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad), s místem výkonu práce v Náchodě.
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt; dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka; bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Další požadavky: výhodou znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, z. č. 128/2000 Sb., v platném znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění; praxe ve veřejné správě výhodou; řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič/řidička; dobrá znalost práce na PC; komunikativnost, vstřícný přístup k občanům.
Zaměstnavatel nabízí: pracovní poměr na dobu neurčitou; nástup do pracovního poměru od 1. 4. 2023; platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída); 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy.
Písemná přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání. Vzor souhlasu je uveden na webových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
K přihlášce připojte tyto doklady: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 3. 2. 2023 na adresu: Městský úřad Náchod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku označte "Výběrové řízení - odborný pracovník územního řízení a stavebního řádu - neotevírat".
Bližší informace podá: Ing. Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, Náchod, tel.: 491 405 443, 736 613 416.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Náchod - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 024
10 567