.
PORADCE/PORADKYNĚ SPECIALISTA
  • Most
PORADCE/PORADKYNĚ SPECIALISTA
Most, Úřad práce České republiky, Most, tř. Budovatelů /
Úřad práce České republiky
21. 1. 2023
21 710 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

PORADCE/PORADKYNĚ SPECIALISTA
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dočasně nepřítomného státního zaměstnance) se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění)
Hlavní náplň činnosti:
- Evidence uchazečů o zaměstnání.
- Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči
a zaměstnavateli. Návrh postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče o zaměstnání.
- Vypracování individuálních akčních plánů ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce včetně jejich vyhodnocení.
- Zahájení správního řízení v prvním stupni.
- Zadávání údajů do informačních systémů.
- Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců
o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb.
- Kontrola režimu u uchazečů s vystaveným potvrzením neschopnosti uchazeče plnit povinnosti uchazeče z důvodu nemoci nebo úrazu.
Kvalifikační a další požadavky:
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost práce na PC (MS Office)
- výborné komunikační schopnosti
- odpovědnost, samostatnost, flexibilita, výpis z RT
- profesionální vystupování, psychická odolnost
- svéprávnost, výpis z RT, zdravotní způsobilost, státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o EHP dle § 25 odst. 1 písm. a) a splnění předpokladu dle § 25 odst. 2 z. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Pracovní podmínky:
- platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy,
po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
- pružná pracovní doba - plný úvazek
- předpokládaný nástup od 1.3.2023
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději dne 23.1.2023 na e-mailovou adresu e-mail: magda.jirouskova@uradprace.cz.
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.
Bližší info na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/poradce-poradkyne-specialista-kop-most-23-01-2023

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Most - Nabídka práce v okolních lokalitách


40 076
11 763