.
Právník / právnička
  • Praha
Právník / právnička
Praha
Magistrát Hlavního města Praha
5. 2. 2023
Informace o pracovní pozici

• komplexní právní činnosti včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech

• zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami

• kontrola přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví

• vyřizování odvolání proti rozhodnutí městských částí na úseku zdravotnictví

• řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb

• řešení odvolání proti lékařským posudkům vydaných v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb

• přestupkové řízení (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a správní řád)

• metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotních služeb

Nabídka: • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné

odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)

• po zapracování možnost občasné práce z domova

• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna

• pracoviště v centru Prahy

• podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink

• benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek

na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením

• příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu

• podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhodPokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 28. února 2023 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Požadavky: • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru právo a právní věda, právo na vysoké škole v České republice

• znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č.

167/1998 Sb., o návykových látkách, vše v platném znění

• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet)

• dobré komunikační schopnosti

• schopnost samostatného rozhodování

• koncepční a analytické schopnostiZákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


52 343
14 224