.
PROVOZ TV CHRASTAVA, REDAKTOR, NOVINÁŘ
  • Chrastava
PROVOZ TV CHRASTAVA, REDAKTOR, NOVINÁŘ
Chrastava, Město Chrastava, Chrastava, náměstí 1. máje /
Město Chrastava
25. 11. 2022
27 000 Kč - 37 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

PROVOZ TV CHRASTAVA, REDAKTOR, NOVINÁŘ organizační složky Společenský klub Města Chrastava,
Místo výkonu práce: Město Chrastava
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování dle zák. č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č. 341/2017 Sb.) platový stupeň dle započitatelné praxe
Charakteristika vykonávané činnosti
- zajištění informování veřejnosti o činnosti obce prostřednictvím TV Chrastava,
- příprava, výroba, zveřejňování a distribuce spotů pro TV Chrastava, dle závazných pokynů,
- zajišťování distribuce spotů pro jiné TV stanice,
- samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží. Zajišťování odborné informační nebo umělecké úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů. Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků. Samostatný výkon, komentátorských a reportérských činností,
- zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání liter., kartografických a jiných děl.
- práce s elektron. a digit. technologiemi redakční přípravy. Příprava elektron. verze publikací.
Požadavky:
- úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání,
- praxe v podobných činnostech výhodou,
- praxe v natáčení, tvorbě a zpracování audiovizuálních spotů výhodou,
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- řidičský průkaz sk. "B"- aktivní řidič podmínkou,
Zákonné předpoklady: přiměřeně podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se shora uvedených činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Pracovní poměr: na dobu neurčitou,
Předpokládaný termín nástupu: únor 2023, případně podle dohody,
Lhůta pro podání přihlášky: do 28. prosince 2022 do 12.00 hodin,
Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Město Chrastava, tajemník MěÚ,
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, telefon: 482 363 811, e-mail: podatelna@chrastava.cz, obálku označte textem: Výběrové řízení - provoz TV, redaktor, novinář

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Chrastava - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 586
11 285