.
RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ PROTIEPIDEMICKÉHO OPAVA
  • Opava
RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ PROTIEPIDEMICKÉHO OPAVA
Opava, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Opava, Olomoucká /
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 9. 2022
25 280 Kč - 37 170 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Informace o VŘ naleznete na úřední desce KHS MSK nebo elektronicky na www.khsova.cz část úřední deska. Při podávání žádosti nutno dodržet postup uvedený v oznámení o výběrovém řízení.
Zájemci o místo doručí požadované dokumenty (včetně adresy a tel. kontaktu) na adresu: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, odd. PaD, Na Bělidle 724/7, 702 00, Ostrava nebo elektronicky (se zaručeným el. podpisem) na adresu podatelna@khsova.cz nebo osobně na podatelnu (dále jen „KHS MSK“) nejpozději do 9. června 2022. Případné dotazy k uvedené pozici: MUDr. Lucie Hlaváčková, lucie.hlavackova@khsova.cz vedoucí oddělení EPID Opava. V případě písemného předložení žadatel označí obálku: „Neotvírat VŘ 45/2022 EPID OP-ZP“
Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na místo:
- druh práce: rada/odborný rada odděleni protiepidemického Opava
- místem výkonu práce je: Opava
- na dobu: určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
- předpokládaný termín nástupu do služby: září 2022
Požadujeme:
- ukončený minimálně bakalářský studijní program, vzdělání a praxe v oblasti zdravotnictví, ochrany veřejného zdraví výhodou
- znalost příslušné legislativy (oblast ochrany veřejného zdraví, správní řízení, kontrolní řád),
- uživatelská znalost MS Office, internetu;
- zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou,
- dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
- státní občanství v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) zákona c. 234/2014Sb., o státní službě
- trestní bezúhonnost
- držitel ŘP sk. B (Služební predpis KHS MSK)
Dokumenty, které žadatel předloží:
- motivační dopis
- profesní životopis,
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsícu v den podání žádosti),
- kopie dokladu o dosaženém vzdělání

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Opava - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845