.
Rada/odborný rada - referent ekonomický a finanční v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru provozně ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 50037075
  • Praha
Rada/odborný rada - referent ekonomický a finanční v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru provozně ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 50037075
Praha, Úřad práce České republiky, Praha, Dobrovského /
Úřad práce České republiky
6. 8. 2022
25 130 Kč - 37 030 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kontakt:adela.vystrkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
Služební místo ve 12. platové třídě; obor služby Finance.
Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Hlavní popis činností: Zpracovává dílčí účetní závěrky ekonomických útvarů ÚP ČR v ekonomickém informačním systému JVM. Dle aktuálních potřeb ÚP ČR zpracovává výstupy z ekonomického informačního systému JVM. Z účetního hlediska se podílí na organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku, závazků a pohledávek, plní funkci člena Ústřední inventarizační komise ÚP ČR. Podílí se na tvorbě účetních metodických předpisů a rozvoji informačních systému ÚP ČR.
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-referent-ekonomicky-a-financni-v-oddeleni-ekonomiky-metodiky-ucetnictvi-a-vykaznictvi-odboru-provozne-ekonomickeho-generalniho-red-1
Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.
Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


39 381
13 910