.
Ředitel/ka a jednatel/ka
  • Chrudim
Ředitel/ka a jednatel/ka
Chrudim, Městské lesy Chrudim, s.r.o., Chrudim, Resselovo náměstí /
Městské lesy Chrudim, s.r.o.
6. 8. 2022
40 000 Kč - 50 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Místo výkonu práce: Chrudim
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Rada města Chrudim v působnosti valné hromady vyhlašuje dne 28. 7. 2022 výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky a ředitele/ředitelky společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o., se sídlem Resselovo nám. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim, IČ: 274 65 659 Charakteristika společnosti: Městské lesy Chrudim, s.r.o. jsou společností založenou městem Chrudim.
Hlavní činností společnosti je správa lesního majetku města Chrudim, poskytování služeb v lesnictví, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a provozování kulturních a sportovních zařízení v městských lesích a myslivost provozovaná v honitbě Městské lesy Chrudim. Funkce ředitele (pracovní smlouva) i jednatele společnosti (smlouva o výkonu funkce) je vykonávána jednou osobou, a to za splnění všech podmínek požadovaných právními předpisy se zohledněním aktuální soudní judikatury vztahující se k souběhu funkcí.
Výkon funkce: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022, případně dle dohody Platové podmínky: smluvní mzda ředitele cca 40 - 50 tis. Kč (dle vzdělání a praxe uchazeče), odměna za výkon funkce jednatele 1 tis. Kč (dle rozhodnutí jediného společníka s.r.o.)
Náplň činnosti obsazované pozice: řídit společnost, jednat jejím jménem (funkce jednatele) a vykonávat zaměstnavatelská práva (funkce ředitele), kompletně zajišťovat správu lesního majetku města Chrudim, zajišťovat činnost odborného lesního hospodáře a jinou odbornou činnost související se správou městských lesů, zabezpečovat poskytování služeb v myslivosti, těžbu a zpracování dřeva, lesnictví, zajišťovat ekonomickou a hospodářskou činnost společnosti, zajišťovat environmentální výchovu a vzdělání a osvětu v dané oblasti, zajišťovat provoz kulturních a sportovních zařízení umístěných v městských lesích, projednávat záležitosti společnosti ve valné hromadě, dozorčí radě a v orgánech města, zpracovávat koncepci týkající se dalšího rozvoje společnosti.
Předpoklady pro výkon funkce: státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, neexistence překážky provozování živnosti.
Požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzdělání lesnického směru, manažerská praxe v řízení pracovního týmu ve společnosti s lesnickým zaměřením (v rozsahu minimálně 3 let), přehled o ekonomických zásadách řízení obchodní společnosti založené územně samosprávným celkem a finančních vztazích mezi zakladatelem a společností, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí, zejména pak zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, licence nebo po nástupu do zaměstnání možnost získání licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, po nástupu do zaměstnání možnost požádání o ustanovení: odpovědným zástupcem dle licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu, do funkce mysliveckého hospodáře v honitbě Městské lesy Chrudim, do funkce lesní stráže a myslivecké stráže, znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni mírně pokročilý B1, organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, prezentační a řídicí dovednosti, kultivovaný mluvený i písemný projev, samostatnost, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita, řidičské oprávnění skupiny B, znalost práce na PC, Microsoft Office (Word, Excel).
Výhodou: orientace v oblasti lesního hospodářství, znalost ekonomiky lesního hospodářství
a obchodu se dřívím, orientace v oblasti lesní pedagogiky a volnočasových aktivit
Další odborné způsobilosti jsou vítány.
Nabízíme: odpovídající pracovní a platové podmínky, zázemí stabilní městské organizace, služební automobil (i pro soukromé užívání), další zaměstnanecké benefity. Více na : www.lesychrudim.cz

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Chrudim - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683