.
Ředitel sekce - ředitel krajské pobočky Úřadu práce České republiky pro hl. m. Prahu, ID 11007703 - 2. kolo
  • Praha
Ředitel sekce - ředitel krajské pobočky Úřadu práce České republiky pro hl. m. Prahu, ID 11007703 - 2. kolo
Praha, Úřad práce České republiky, Praha, Dobrovského /
Úřad práce České republiky
23. 9. 2022
30 780 Kč - 45 420 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kontakt:e-mail:adela.vystrkova@uradprace.cz, katrin.cizkova@uradprace.cz
Upřesňující informace:
13. platová třída; obory služby "Zaměstnanost" a "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených dle zákona o státní službě jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na stránkách Kariéry Úřadu práce ČR.
Žadatel k přihlášce do výběrového řízení předloží písemnou práci v rozsahu maximálně pěti normostran na téma "Strategie dalšího rozvoje činnosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu ve střednědobém horizontu". K žádosti dále žadatel přiloží - strukturovaný profesní životopis, motivační dopis, písemnou práci na zadané téma.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce), jejich sledování a vyhodnocování. Zpracování celostátních analýz činnosti a výsledků z informačních systémů státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných dávek, sociálně-právní ochrany dětí.
https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/-/reditel-sekce-reditel-krajske-pobocky-uradu-prace-ceske-republiky-pro-hl-m-prahu-2-kolo-id-11007703-26-09-2022
Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané služební místo.
Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845