.
Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov (pracovník/ce krizového řízení, tiskový/vá mluvčí)
  • Tišnov
Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov (pracovník/ce krizového řízení, tiskový/vá mluvčí)
, Tišnov, nám. Míru 111
Město Tišnov
8. 5. 2024
Informace o pracovní pozici

Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

(pracovník/ce krizového řízení, tiskový/vá mluvčí)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:

•Výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,

•výkon činností v oblasti krizového řízení,

•zajištění chodu Bezpečnostní rady ORP Tišnov a Krizového štábu ORP Tišnov,

•výkon publicistické činnosti, včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací,

•komunikace s médii a prezentace města navenek (web, facebook, Tišnovské noviny, Tišnovská televize, mobilní rozhlas) a další.

Požadavky:

•VŠ vzdělání,

•znalost problematiky krizového řízení nebo bezpečnostní problematiky výhodou,

•znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů; vše ve znění pozdějších předpisů),

•velmi dobrá znalost práce s PC, praktická znalost sociálních sítí,

•výborná znalost českého jazyka,

•velmi dobré argumentační a prezentační schopnosti,

•zkušenosti z oblasti PR a mediální komunikace vítány,

•řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič,

•morální bezúhonnost,

•komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita,

•zkouška odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu.

Předpoklady:

Úředníkem se může stát státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk a splňující další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10-11. Po zapracování osobní příplatek.

Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 27.05.2024

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV

- nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 27.05.2024 – do 17:00 hod.

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OKSVV - NEOTVÍRAT“

 - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

 - k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Městský úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
- Nabídka práce v okolních lokalitách


2 098
272