.
Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví – PBU (SM 97)
  • Praha
Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví – PBU (SM 97)
Praha
HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SE SÍDLEM V PRAZE
25. 1. 2023
Informace o pracovní pozici

Stručná charakteristika vykonávaných činností:

– komplexně vykonává kontrolní činnost – státní zdravotní dozor v oblasti kosmetických

přípravků, výrobků pro děti do 3 let, výrobků určených pro styk s potravinami, chemických

požadavků na hračky (tj. předměty běžného užívání) a elektronických cigaret podle zákona

č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jiných zákonů upravujících působnost a

pravomoc orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a právních předpisů EU včetně kontroly

plnění rozhodnutí a jiných opatření OOVZ a včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření

nebo k rozborům;

– samostatná realizace aktivit v rámci procesů hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku

v oblasti a předmětů přicházejících do styku s potravinami, kosmetiky a výrobků pro děti do

3 let zpracovává a případně navrhuje vyřízení námitek proti protokolům o kontrole v souladu

se zákonem upravujícím kontrolní činnost;

– provádí šetření podnětů fyzických a právnických osob a navrhuje způsob vyřízení včetně

provádění potřebných prohlídek a místních šetření, a to i v součinnosti s jinými správními

orgány;

– připravuje odpovědi na dotazy správních orgánů a fyzických a právnických osob ve všech

případech;

– připravuje návrhy odpovědí podle zákona upravujícího poskytování informací ve všech

případech.

The post Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví – PBU (SM 97) appeared first on Pracestat.cz.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


39 544
11 089