.
REFERENT / REFERENTKA odboru finančního Městského úřadu Nové Město nad Metují
  • Nové Město nad Metují
REFERENT / REFERENTKA odboru finančního Městského úřadu Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují, Město Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, náměstí Republiky /
Město Nové Město nad Metují
6. 8. 2022
21 800 Kč - 28 000 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup říjen 2022 nebo dle dohody. Platové zařazení: 8. platová třída (výše platu závisí na délce praxe).
Charakteristika pozice: evidence a inventarizace majetku města, předkládání návrhů na vyřazení a prodej majetku radě města, účetní zatřídění nově pořízeného majetku a technického zhodnocení, evidence smluv a objednávek, vypracování přehledů nedokončených investic města a plateb závazků města, zajištění vystavování platebních příkazů, fakturace externím subjektům, dohled nad dodržováním termínů placení závazků města a vydávání platebních příkazů, zajištění pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti v případě nepřítomnosti pokladní.
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: státní občanství ČR, trvalý pobyt v ČR; nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka; bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Další požadavky: vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi; spolehlivost, pečlivost, odpovědnost, samostatnost, přesnost; výborná znalost práce na PC; časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat; vzdělání ekonomického směru výhodou.
Zaměstnavatel dále uvítá: praxi v oblasti veřejné správy, orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce, základní znalost účetnictví.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození, státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail); číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce; vzor přihlášky naleznete zde: https://www.novemestonm.cz/urad/zadosti-a-formulare/formulare-odboru-spravy-uradu/.
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti, úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace v požadovaném oboru.
Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, služební telefon s možností soukromého využití za snížený tarif, příspěvek na penzijní připojištění, kurzy angličtiny.
Termín podání přihlášek: do 22. srpna 2022.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Posouzení přihlášek uchazečů, kteří budou splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení, se uskuteční 30. 8. 2022.
Bližší informace podá Ing. Jiří Kunte, vedoucí Odboru finančního, telefon: 491 419 630, mobil: 605 201 087, e-mail: kunte@novemestonm.cz
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přední stranu obálky označte slovy: "Výběrové řízení - OF - Neotvírat".

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Nové Město nad Metují - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683