.
Referent sociálních věcí
  • Krnov
Referent sociálních věcí
Krnov, Město Krnov, Krnov, Hlavní náměstí /
Město Krnov
25. 11. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Místem výkonu práce je Krnov. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od ledna 2023.
I. ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla:
" věku 18 let,
" je způsobilá k právním úkonům,
" je bezúhonná (§ 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.),
" ovládá jednací jazyk,
" a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
II. POŽADAVKY:
" vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe v oboru veřejné správy,
" výhodou praxe ve veřejné správě,
" znalost zákonů souvisejících s vykonávanou činností uvedených v popisu pracovního místa, který je součástí tohoto inzerátu jako hypertextový odkaz.
Osobnostní předpoklady:
" umění jednat s lidmi,
" schopnost samostatného rozhodování,
" citlivý přístup a vstřícnost ke klientům,
" řidičský průkaz sk. "B".
Nabízíme:
" odborné vzdělávání u akreditovaných společností, podporu osobního rozvoje,
" pružnou pracovní dobu,
" příspěvek na stravné, dovolenou, kulturu a sport,
" 3 dny indispozičního volna a jiné benefity.
III. DALŠÍ INFORMACE:
Přihlášku do výběrového řízení a popis pracovního místa nalezne uchazeč na stránkách města www.krnov.cz jako hypertextové odkazy přímo v textu inzerátu, nebo si je může vyzvednout u personalistky MěÚ v Krnově.
Do výběrového řízení se nelze přihlásit elektronicky z důvodu nutnosti doložení zákonem předepsaných dokladů. Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného
z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:
Platové zařazení je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - 9. platová třída.
Platové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších právních předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Přihlášky zasílejte do 7. 12. 2022 do 12.00 hod. na Městský úřad Krnov, k rukám personalistky, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov. Obálku označte "Výběrové řízení - referent sociálních věcí- NEOTVÍRAT". Na obálce neuvádějte svou zpáteční adresu!
Bližší informace podá Mgr. Ivo Zdráhal, zastupující vedoucího odboru sociálního
a školství, tel. 554 697 505, nebo Bc. Dagmar Jatzková, DiS., personalistka, tel. 554 697 207.
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a výpis z RT zaslány zpět uchazečům doporučenou zásilkou.
Z : 9.11.2022

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Krnov - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 612
11 423