.
SAMOSTATNÝ/Á ODBORNÝ/Á REFERENT/KA na technickém odboru
  • Liberec
SAMOSTATNÝ/Á ODBORNÝ/Á REFERENT/KA na technickém odboru
Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Liberec, Tanvaldská /
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
25. 11. 2022
21 710 Kč - 31 820 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a následujícího zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkolům
- bezúhonnost
- ovládání českého jazyka
Požadavky uchazeče:
- úplné středoškolské vzdělání
- praxe ve veřejné správě výhodou
- uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office)
- vysoká pečlivost, důslednost, schopnost týmové spolupráce, zodpovědnost
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
- zvláštní odborná způsobilost v oblasti dopravy a životního prostředí výhodou
Pracovní náplň:
- zajišťování podkladů pro vypsání výběrových řízení a účast na nich
- zajišťování podkladů pro investiční činnost městského obvodu tj. technická příprava, realizace investic a související činnosti
- zajištění přípravy a realizace oprav a rekonstrukcí majetku, komunikací, veřejného osvětlení a veřejného prostranství
- kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti dokladů
- výkon samostatné působnosti se zaměřením na pořádek a čistotu městského obvodu
- zástup v agendě výkonu státní správy na úseku dopravy, životního prostředí a agendy rybářských lístků
- správa a údržba městského zařízení obvodu
- podklady a příprava stanovisek pro vyjádření ke stavbám v rámci územního či stavebního řízení
- příprava stanovisek odboru k majetkoprávním operacím
- zpracování a kontrola materiálů spojených s činností odboru při projednání rady a zastupitelstva městského obvodu
- technická správa majetku svěřeného do správy městského obvodu v oblasti místních komunikací, veřejných ploch, veřejného osvětlení a budov
Platové zařazení: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.
Nabízené výhody: 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days, stravenky, sociální fond.
Místo výkonu práce: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Nástup do pracovního poměru: dohodou
Pracovní poměr: plný úvazek
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu), telefonní spojení, e-mail, datum a podpis uchazeče
- povinné přílohy k přihlášce:
- strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu jeho trvání
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 31.12.2022
Způsoby podání přihlášky:
- osobně na sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
- poštou na adresu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
- datovou schránkou (ID DS p7vb6nr)
Kontaktní spojení pro případné dotazy:
Pavel Podlipný, tel.: 482 428 820, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
Mgr. Pavel Svoboda, tel.: 482 428 812, e-mail: svoboda.pavel@vratislavice.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Liberec - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 895
11 340