.
Sociální pracovník
  • Děčín
sociální pracovník
Děčín, SDZP družstvo, Děčín, Riegrova /
SDZP družstvo
23. 9. 2022
22 000 Kč - 31 900 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Místo výkonu práce: Riegrova č.p. 909/5 Děčín II-Nové Město 405 02 Děčín 2
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní místo pracovníka v sociálních službách pro zajišťování agendy sociálního pracovníka pro OZP
Požadavky:
o vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a dále
o splnění předpokladů vzdělání podle § 110 odst. 4) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
o vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
o vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.
Další požadavky:
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování
- ochota zapojit se do systému pracovních pohotovostí
- schopnost týmové spolupráce
- počítačová gramotnost.
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech ve znění pozdějších předpisů: č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, č. 359/1999 Sb.
Výhodou:
- řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul - datum a místo narození - dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem - místo trvalého pobytu - datum a podpis. K přihlášce připojte tyto doklady:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vč. dodatku k diplomu), které se vztahuje k požadovanému vzdělání.
První kontakt e-mailem / telefonicky (v čase 10:00 - 14:00h). Kontaktkní osoba: Popčáková Dana, e-mail: dana.popcakova@sdzp.cz; Karalová Eva, e-mail: eva.karalova@1szdp.cz

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Děčín - Nabídka práce v okolních lokalitách


35 640
12 186