.
Sociální pracovník/nice
  • Žampach
Sociální pracovník/nice
Žampach, Domov pod hradem Žampach, Žampach, /
Domov pod hradem Žampach
25. 11. 2022
27 430 Kč - 40 110 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Domov pod hradem Žampach přijme sociálního pracovníka/sociální pracovnici pro výkon sociální práce pro osoby s mentálním postižením zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb.
ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU - POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA, MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU
Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení.
https://www.uspza.cz/inzerce-volna-pracovni-mista
Hlavní oblast pracovní náplně:
- výkon činností sociální práce pro cílovou skupinu osoby s mentálním zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb
- jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádostí o službu, vedení jejich registru, provádění cíleného sociálního šetření u osob v nepříznivé sociální situaci včetně navazujícího základního sociálního poradenství;
- vstupní individuální plánování služby uživateli (po koncepční změně garance celého procesu individuálního plánování včetně hodnocení průběhu poskytování služby)
- smlouva o poskytnutí sociální služby;
- nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů;
- oblast svéprávnosti a opatrovnictví;
- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení;
- podílení se na tvorbě pravidel služby
- zajišťování souvisejících sociálně právních agend (příslušné administrativní činnosti);
- prostor pro další činnosti na podporu rozvoje kvality sociální práce.
- Vedení agendy spojené s odlehčovací službou:
- organizace a vedení harmonogramu odlehčovací služby jejího poskytování a návazná administrace;
- práce spojené s metodikou vykazování poskytnuté pomoci, úhradami za službu a jejího vyúčtování uživateli
Platové zařazení: podle Přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění: 10. platová třída, od 27 430,-Kč do 40 110,-Kč dle započitatelné praxe; dle úrovně pracovních výsledků mimotarifní složka platu.
Nástup možný od 1.1.2023, pracovní poměr na dobu určitou (2 roky, možnost prodloužení na dobu neurčitou).
Kvalifikační předpoklady:
- podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
- plná svéprávnost a bezúhonnost,
- odborná způsobilost dosažená vzděláním v oboru splňujícím odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
- zdravotní způsobilost.
Dále požadujeme:
- výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky,
- velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení,
- právní minimum pro sociální práci,
- přehled o současném vývoji v sociálních službách,
- odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům,
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet).
Nabízíme: podnikové stravování, 5 týdnů dovolené, FKSP
Přihlášení / termín výběrového řízení:
- příjem přihlášek do výběrového řízení je otevřen průběžně do obsazení pracovní pozice;
- žádost o přijetí do pracovního poměru lze podat písemnou formou na adresu Domova pod hradem Žampach; náležitosti a požadované přílohy žádostí jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532.
Uchazeči budou k výběrovému řízení zváni průběžně - přesný termín výběrového řízení bude uchazečům sdělen.
Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení.
Organizace si vyhrazuje právo v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a případně výběrové řízení zopakovat.
Kontakty:
- Bc. Iva Bittnerová, personální pracovnice, tel. 465 635 159, 702 244 174 (po - pá 08:00 - 14:00), personalni@uspza.cz (personální a platové záležitosti),
- Mgr. Světla Musilová, sociální pracovnice, tel. 725 544 632 (po - pá 08:00 - 15:00), socialni2@uspza.cz (organizace VŘ, náplň pracovního místa).

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Žampach - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 879
11 300