.
Specialista evidence a dávek PvN
  • Přelouč
Specialista evidence a dávek PvN
Přelouč, Úřad práce České republiky, Přelouč, K. H. Máchy /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
21 710 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Hlavní náplň činnosti:
- Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
- Úkony orgánu prvního stupně ve správním řízení jako úřední osoba oprávněná k těmto úkonům na základě vnitřních řídících aktů či pověření. Vyřizování věci ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů (např. opatřování podkladů pro vadávání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a došetřování, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání s účastníky správního řízení, vyřizování stížností a oprav).
- Posuzování podkladů pro správní řízení a provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci.
Další požadavky:
- organizační a komunikační schopnosti
- samostatnost, pečlivost, důslednost, schopnost týmové práce - občanská a morální bezúhonnost
Pracovní podmínky:
- platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
- předpokládaný nástup prosinec 2022/leden 2023
- pracovní poměr na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou, se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění)
Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené; 5 dní indispozičního volna (sick days); 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí
- stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb; odměny k životnímu a pracovnímu výročí
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 25.11.2022 na e-mailovou adresu martina.malinska@uradprace.cz
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Přelouč - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 612
11 423