.
SPECIALISTA/KA PORADENSTVÍ A REKVALIFIKACÍ
  • Liberec
SPECIALISTA/KA PORADENSTVÍ A REKVALIFIKACÍ
Liberec, Úřad práce České republiky, Liberec, Dr. Milady Horákové /
Úřad práce České republiky
25. 11. 2022
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Pracoviště:
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci
Oddělení zaměstnanosti
Odbor zaměstnanosti a EU
Dr. Milady Horákové 632/5, 460 01 Liberec 1
Hlavní náplň činnosti:
- metodické řízení a koordinace kontaktních pracovišť krajské pobočky ÚP ČR
v agendách profesního a speciálního poradenství zahrnujícího poradenství pro volbu
povolání, poradenství pro volbu rekvalifikace, poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a pro volbu forem pracovní rehabilitace (včetně přípravy k práci OZP).
- metodické řízení a koordinace kontaktních pracovišť při uzavírání dohod –
rekvalifikace, poradenské činnosti, individuální plány pracovní rehabilitace a dohody
spojené s pracovní rehabilitací
- koordinace a zpracování výzev k jednotlivým realizacím rekvalifikací a poradenských
činností
- komunikace se vzdělávacími zařízeními – dodavatelů služeb poradenské činnosti a
rekvalifikací
- metodické řízení, koordinace a spolupráce při přípravě věcných podkladů pro zadávání
veřejných zakázek k výběru dodavatelů služeb poradenské činnosti a rekvalifikací a
pracovní rehabilitace (včetně přípravy k práci).
- zajištění koordinace a standardizace postupů v agendách poradenství, rekvalifikací a
pracovní rehabilitace v souladu s platnou metodikou a řídícími akty GŘ a kontrola
jednotnosti postupů na kontaktních pracovištích
- spolupráce a komunikace s příslušným metodikem agendy poradenství a rekvalifikací
a metodikem pro oblast pracovní rehabilitace na GŘ ÚP ČR, účast na pravidelných
poradách metodiků, předávání podnětů a poznatků z praxe.
- zabezpečení rozpracování metodiky GŘ na regionální podmínky, vydávání stanovisek
a výklad problematiky na seminářích a poradách, zajištění jednotnosti postupů
kontaktních pracovišť.
- podíl na analytické a statistické činnosti, příprava podkladů pro roční zprávy o situaci
na trhu práce.
- kontrolní činnost – poskytování metodické pomoci při provádění vnitřních kontrol,
kontrol vnějšími subjekty a auditů.
- realizace vnitřních kontrol a monitorovacích návštěv na kontaktních pracovištích.
Kvalifikační a další požadavky:
- ukončené min. vyšší odborné vzdělání nebo VŠ bakalářské
- znalost práce na PC (MS Office)
- komunikační dovednosti
- profesionální vystupování, psychická odolnost
- odpovědnost, samostatnost, flexibilita, pečlivost
- výhodou je základní orientace v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
- dobrý zdravotní stav
- dobrá znalost českého jazyka
- svéprávnost a občanská bezúhonnost
- státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu EU nebo
občanství státu, který je smluvním státem Dohody o EHP dle § 25 odst. 1 písm. a) a
splnění předpokladu dle § 25 odst. 2 z. č. 234/2014 Sb., o státní službě
Pracovní podmínky:
- platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy
- plný pracovní úvazek
- pružná pracovní doba
- předpokládaný nástup 15. prosinec 2022, případně dle dohody
- pracovní poměr na dobu určitou, se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s §
178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění), po dobu dočasné nepřítomnosti
státního zaměstnance.
Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené
- 5 dní indispozičního volna (sick days)
- 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí
- stravenky v hodnotě 90 Kč
- příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
- odměny k životním a pracovním výročím
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis
s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii
dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 1. prosince 2022 na e-mailovou adresu
petra.lackova@uradprace.cz
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků.
Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Liberec - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 449
11 354