.
Specialista životního prostředí - ovzduší - Neratovice
 • Středočeský, Neratovice
Specialista životního prostředí - ovzduší - Neratovice
Neratovice
MANPOWER
5. 2. 2023
Informace o pracovní poziciPOPIS POZICE:

 • Sledování legislativy evropské a ČR z hlediska ochrany ovzduší, skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu, integrovaného registru znečištění IRZ, nakládání s obaly.
 • Kontrola dodržování platné legislativy týkající se ochrany ovzduší, kontrola dodržování technického provozu zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola dodržování plnění podmínek orgánů státní správy z hlediska ovzduší, zejména dodržování emisních limitů, kontrola nakládání s obaly, monitorování a vykazování emisí oxidu uhličitého CO2.
 • Metodické řízení útvarů podniku v oblasti ochrany ovzduší dle zákona 201/2012 sb., zákona 73/2012 Sb. o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, zákona 477/2001 Sb. o obalech a nařízení EU 601/2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Metodické řízení měření znečišťování ovzduší (emise, imise), hodnocení výsledků těchto měření.
 • Zajišťování podkladů a zpracování legislativních hlášení v oblasti životního prostředí, ve složce ovzduší: Souhrnná provozní evidence SPE, roční výkaz o emisích skleníkových plynů, poplatkové přiznání, integrovaný registr znečištění IRZ, roční zprávy o dodržování závazných podmínek integrovaných povolení, roční výkaz Responsible Care, roční zpráva o vlivu na životního prostředí - environmentální profil. Dále hlášení z hlediska obalů uváděných na trh a do oběhu.
 • Zpracování připomínek k technologicko-provozní dokumentaci podniku, k projektové dokumentaci investičních a divestičních akcí, účast ve výběrových řízeních.
 • Spolupráce s navazujícími podnikovými útvary, spolupráce při řešení vzniklých situací.

Zástup společnosti v oblasti ovzduší ve styku s orgány státní správy.PROFIL KANDIDÁTA:
 • VŠ chemického směru, obor ekologie se zaměřením na legislativu ochrany životního prostředí
 • Znalost české i evropské legislativy ochrany životního prostředí
 • Znalost práce na PC (MS Word, Excel, ASPI)
 • Pokročilá znalost anglického jazyka
 • Ochotu učit se novým věcem
 • Komunikativnost, samostatnost, pečlivost se zaměřením na dotahování úkol


NABÍZÍME:
 • Fixní mzdu
 • Bonusy
 • 13. a 14. pat
 • Stravenky
 • Příspěvek na pohonné hmoty
 • Zvýhodněná Multisport karta
 • Volnočasové poukázky
 • Odměny při výročích
 • Odměny za doporučení nového zaměstnance
 • Spousta dalších benefitů
n

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Neratovice - Nabídka práce v okolních lokalitách


52 343
14 224