.
Úřednice/úředník stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
  • Sokolov
Úřednice/úředník stavebního úřadu Městského úřadu Sokolov
Sokolov, Město Sokolov, Sokolov, Rokycanova /
Město Sokolov
25. 11. 2022
24 390 Kč - 35 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody.
Umisťování a povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a další činnosti s tím související. Ve správním řízení projednává přestupky proti stavebnímu zákonu.
Požadavky:
- Ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci podle § 13a, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
- Dobrá znalost českého jazyka slovem a písmem
- Velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, internet)
- Rámcová znalost č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vše ve znění pozdějších předpisů.
Výhodou je:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice (§ 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
- Praxe ve veřejné správě
- Praxe v projektové či jiné stavební činnosti
- Orientace v územně plánovací dokumentaci
- Úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
- Řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
Zaměstnanecké výhody:
Pružná pracovní doba, stravenky, 25 dnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, ošatné, měsíční příspěvek sociální fond, možnost příspěvku na jazykový kurz
Náležitosti, místo a způsob podání přihlášky naleznete na stránkách města www.sokolov.cz v části volná pracovní místa.
Termín podání přihlášek: do 05.12.2022
Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel: 354 228 153

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Sokolov - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 612
11 423