.
Úsekoví technici
  • Zlín
Úsekoví technici
Zlín, Povodí Moravy, s.p., Zlín, Tečovská /
Povodí Moravy, s.p.
6. 8. 2022
31 000 Kč - 37 200 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Požadovaný profil:
o Vysokoškolské, vyšší odborné, příp. středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na vodní hospodářství, vodní stavby, pozemní stavitelství
o praxe v oboru výhodou
o dobrý zdravotní stav (terénní pochůzky, vlhké a pylové prostředí)
o zkušený uživatel PC, znalost (Word, Excel, Outlook) podmínkou
o řidičské oprávnění sk. B a praxe v řízení podmínkou
o schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
o dobré vyjadřovací schopnosti a to jak ústní - tak i písemné
o profesionální vystupování a schopnost komunikace s veřejností
o orientace v technických dokumentacích projektů a v mapových podkladech
o znalost zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a související vodohospodářské legislativy
o samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
Hlavní charakteristika pracovní činnosti:
o zajištění správy, provozu a údržby vodních toků, vodních děl a zařízení ve svěřeném úseku provozu, dle potřeby i v ostatních částech spravovaného území
o koordinace prací v terénu, spolupráce na likvidaci havárií a mimořádných událostí, povodňové situace - účast v povodňových komisích
o samostatné jednání s orgány státní správy, spolupráce s povodňovými orgány, řešení a koordinace povodňových, či jiných mimořádných stavů
o vyjadřovací činnost a administrativní činnost dle potřeby provozu
o kontrolní činnost v terénu, pochůzky
o předává podklady pro plán oprav a údržby na základě zápisů TBD, zjištěných povodňových škod a pochůzkové činnosti
o zpracovává záměry oprav a evidenci povodňových škod
o dle potřeby provozu vykonává stavební dozor na akcích zajišťovaných dodavatelsky
o zpracovává a doplňuje technickou evidenci vodohospodářských děl a toků
o zajišťuje na svém úseku pochůzkovou činnost a pořádek kolem vodních toků, sleduje činnost ostatních organizací a subjektů, která by mohla ovlivnit kvalitu vody, nebo odtokové poměry
o provádí kontrolu a vedení podřízených zaměstnanců při výkonu jejich činnosti v terénu po stránce kvality a bezpečnosti práce a používání OOPP
o zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného v rámci vymezeného okruhu činností
Více informací na odkazu www.pmo.cz/cz/nabidky/kariera/
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravné, dovolená navíc, fond FKSP, příspěvěk na penzijní připojištění

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Zlín - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683