.
Vedoucí odboru územního a strategického plánování
  • Jablonec nad Nisou
vedoucí odboru územního a strategického plánování
Jablonec nad Nisou, Statutární město Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí /
Statutární město Jablonec nad Nisou
6. 8. 2022
24 770 Kč - 36 470 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Kvalifikační předpoklady: adekvátní vzdělání, nejlépe v oblasti územního plánování, architektury, veřejné správy výstavby atd.); dlouholeté (min. 5 let) zkušenosti z oboru a úspěšně složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti; velmi dobrá orientace v prostředí (především v legislativě) výkonu územně plánovacích činností v úřadě obce s rozšířenou působností; orientace či zkušenosti v oblastech souvisejících s územně plánovací činností výhodou (např. agendy stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy atd.); zkušenosti s týmovou spoluprací; schopnost řídit menší kolektiv; velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti vč. schopnosti veřejného vystupování (orgány obcí, veřejná projednávání atd.).
Popis vykonávané práce: Vedoucí odboru územního a strategického plánování je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za řízení menšího odboru s významnými kompetencemi. V jeho funkční příslušnosti je výkon správních činností, zejména na těchto úsecích: územní plánování vč. pořizování územně plánovací dokumentace v rámci úřadu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou; strategické plánování a tvorba a aktualizace koncepčních rozvojových dokumentů města (strategický plán města, akční plán atd.). Od vedoucího odboru se očekává nejen koordinace činností jednotlivých pracovníků odboru, ale také schopnost aktivního výkonu na úseku pořizování územně plánovací dokumentace.
Perspektivní zaměstnání; odpovídající platové podmínky (na dotaz) a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (zejména příspěvek na stravování; pět dní sociálně zdravotního volna; příspěvek na penzijní pojištění); pružnou pracovní dobu; pět týdnů dovolené; možnost získání obecního bytu.
Kontakt emailem.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Jablonec nad Nisou - Nabídka práce v okolních lokalitách


38 712
13 683