.
Vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády
  • Praha
vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády
Praha, Úřád vlády České republiky, Praha, nábřeží Edvarda Beneše /
Úřád vlády České republiky
23. 9. 2022
30 460 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

Prvotní kontakt hladky.marek@vlada.cz
Vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu,
způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné .
Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři . Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. září 2022. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády v Úřadu vlády ČR, čj. 42809/2022-UVCR.
odkaz: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vedouci-oddeleni-planu-cinnosti--kontroly-ukolu-a-dokumentu-vlady-v-uradu-vlady-cr-1-kolo-199308/

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Praha - Nabídka práce v okolních lokalitách


34 210
11 845