.
VRCHNÍ REFERENT/-KA/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
  • Most
VRCHNÍ REFERENT/-KA/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Most, Úřad práce České republiky, Most, tř. Budovatelů /
Úřad práce České republiky
21. 1. 2023
23 390 Kč - 34 370 Kč Kč/měsíc
Informace o pracovní pozici

VRCHNÍ REFERENT/-KA/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v Oddělení PnP a DOZP Odboru Kontaktního pracoviště v Mostě Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem.
Hlavní popis::
13 Nepojistné sociální dávkové systémy
14 Sociální služby, sociální práce a sociálně-právní ochrana dětí, rodinná politika
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 30. ledna 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě, tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.mo@uradprace.cz, nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8i9zpsy.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/4657-78099813".
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
Bližší informace na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-socialni-pracovnik-kop-most-30-01-2023

Doporučujeme Vám další podobné nabídky práce

Most - Nabídka práce v okolních lokalitách


40 076
11 763